Uvjeti

Prijava
Subota od 16:00 u Sunturist Charter / Marina Tankerkomerc, Zadar
Odjava
Subota do 09:00 u Sunturist Charter / Marina Tankerkomerc, Zadar
Popusti

Sunturist charter 2024. - sailing yachts

 • Rani popust: 15%
 • Rani popust vrijedi za rezervaciju do: 31/12/2024
 • Popust za drugi tjedan: 5%
 • Popust za treći tjedan: 7%
 • Popust za četvrti tjedan: 7%
 • Popust vrijedi za sve tjedne
 • Maksimalni cjelokupni popust: 25%
 • Last minute popust
 • Rezervacija manje od 0 dana prije putovanja, popust 0%

Sunturist charter 2024. - motor boats

 • Rani popust: 0%
 • Rani popust vrijedi za rezervaciju do: 18/06/2024
 • Popust za drugi tjedan: 5%
 • Popust za treći tjedan: 7%
 • Popust za četvrti tjedan: 7%
 • Popust vrijedi za sve tjedne
 • Maksimalni cjelokupni popust: 25%
 • Last minute popust
 • Rezervacija manje od 0 dana prije putovanja, popust 0%

Sunturist charter 2024 - catamaran

 • Rani popust: 0%
 • Rani popust vrijedi za rezervaciju do: 18/06/2024
 • Popust za drugi tjedan: 5%
 • Popust za treći tjedan: 7%
 • Popust za četvrti tjedan: 7%
 • Popust vrijedi za sve tjedne
 • Maksimalni cjelokupni popust: 25%
 • Last minute popust
 • Rezervacija manje od 0 dana prije putovanja, popust 0%
Dodatno

Sunturist charter 2024. - sailing yachts

 • nije uključeno u cjenu broda
 •  
 • plativo u charter bazi u gotovini

Sunturist charter 2024. - motor boats

 • nije uključeno u cjenu broda
 •  
 • plativo u charter bazi u gotovini

Sunturist charter 2024 - catamaran

 • nije uključeno u cjenu broda
 •  
 • plativo u charter bazi u gotovini
Uključeno u cijenu
posteljina, osiguranje (dinghy,GPS,autopilot-samo za jedrilice); ELAN 295

autopilot po zahtjevu. Dinghy za motorne brodove po zahtjevu.
Opći uvjeti pružanja usluge smještaja po plovilima Preuzmite Uvjete

1. CIJENA PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA

Cijena pružanja usluge smještaja obuhvaća korištenje usluge smještaja na plovilu.

U cijenu nisu uključene lučke i ostale takse kao i gorivo.

2. UVJETI PLAĆANJA

Plovila na kojima se pruža usluga smještaja s kompletnom opremom mogu se koristiti samo nakon uredno reguliranog plaćanja.

3. UVJETI STORNA

Ukoliko korisnik usluge iz bilo kojih razloga odustane od usluge smještaja na plovilu, može uz prethodni dogovor s pružateljem sluge potražiti drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze. Ukoliko ne uspije, storno troškovi će se naplaćivati od akontacije i to:

- storno do 2 mjeseca prije početka pružanja usluge smještaja 30% cijene usluge smještaja

- storno do 1 mjesec prije početka pružanja usluge smještaja 50% cijene usluge smještaja

- storno unutar jednog mjeseca prije početka pružanja usluge smještaja 100%. cijene usluge smještaja

U slučaju da korisnik usluge iz objektivnih razloga (viša sila, smrt u užoj obitelji, teška bolest i sl.) odustane od usluge smještaja, uplaćeni iznos mu se ne vraća, ali pružatelj usluge će korisniku usluge staviti plovilo na raspolaganje u nekom drugom terminu u istoj ili slijedećoj godini.

4. PRIMOPREDAJA PLOVILA

Pružatelj usluge će predavati samo kompletno opremljena plovila ̧napunjena gorivom i u besprijekornom stanju, a isto takovo stanje očekuje se i kod povrata plovila.

Primopredaja plovila je od 16 do 21 sat.

Ukoliko iz bilo kojih razloga pružatelj usluge nije u stanju na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme staviti na raspolaganje rezervirano plovilo, može pripremiti drugo, u najmanju ruku istovjetno plovilo.

U slučaju da u tome ne uspije u roku od 24 sata, korisnik usluge može odustati od usluge korištenja plovila uz pravo na povrat laćene usluge. Isključeno je bilo koje drugo pravo na odštetu.

Korisnik usluge se obvezuje kod preuzimanja ispitati i pažljivo provjeriti stanje plovila i opreme prema inventarskoj listi.

Eventualni prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji pružatelju usluge kod primopredaje plovila nisu mogli biti poznati, kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje, ne daju pravo korisniku usluge da umanji cijenu usluge smještaja.

Ako daljnja plovidba iz bilo kojeg razloga nije moguća, ili je prekoračenje termina povratka neizbježno, mora se zbog dobijanja uputa obavijestiti voditelj baze.Kod prekoračenja termina povratka zbog lošeg vremena, korisnik usluge snosi sve troškove koji iz toga proizlaze za pružatelja usluge.

Savjetuje se stoga sigurno planiranje rute, a povratak u marinu u večernjim satima dan prije predaje plovila je obvezan.

Ako pružatelj usluge utvrdi da korisnik usluge / voditelj plovila ne posjeduje potrebno navigacijsko znanje, nužno za upravljanje plovilom, pružatelj usluge zadržava pravo zabrane isplovljavanja plovila. U tom slučaju će se pružatelj usluge potruditi (uz naknadu) prenijeti potrebna znanja korisniku usluge.

5. KAUCIJA

Kod primopredaje plovila polaže se kaucija prema važećem cjeniku, a vraća se bez odbitaka, ako se plovilo vrati neoštećeno i u zakazano vrijeme. Kaucija se polaže i u slučaju kad se pruža usluga smještaja zajedno sa skiperom.Kod grube nepažnje i / ili gubitka jednog ili više dijelova plovila, korisnik usluge snosi sve troškove.

6. OSIGURANJE

Plovilo je osigurano za štete prema trećem (obvezno osiguranje) i Kasko u prijavljenoj vrijednosti plovila za rizike (prema polici osiguranja).

Ako za vrijeme usluge smještaja dođe do havarije, a korisnik usluge ne mora snositi troškove (kod normalne istrošenosti, ili kod prekoračenja sume jamstva), potrebno mu je za popravak odobrenje (uputa) pružatelja usluge, odnosno voditelja baze.

Kod većih havarija, kao i kod sudjelovanja i drugih plovila, potrebno je prijaviti slučaj kod prve nadležne lučke kapetanije i napraviti protokol (tijek događaja, utvrđivanje štete) za osiguravajuće društvo, a istovremeno izvijestiti i pružatelja usluge. Ako korisnik usluge ne izvrši sve obveze, može ga se u potpunosti teretiti za nastalu štetu.

Oštećenja na jedrima ne pokriva osiguranje i troškove oštećenja snosi korisnik usluge u punom iznosu. Isti je slučaj s oštećenjima motora prouzročenim zbog nedostatka ulja u motoru.

Korisnik usluge je obvezan svakodnevno kontrolirati ulje u motoru.

Osobni predmeti posade nisu osigurani i preporučuje se da to korisnik usluge posebno napravi. Posada je osigurana.

7. OBVEZE KORISNIKA USLUGE

Korisnik usluge obvezuje se ploviti u hrvatskim vodama, iznimke zahtjevaju posebnu potvrdu, odnosno dozvolu. Nije dozvoljen podnajam ili prepuštanje plovila trećem, ukrcaj više osoba nego je navedeno u popisu posade (crew lista) , plovidba noću kod nesigurnog vremena, povreda javnih propisa, odredbi i zakona. Za posljedice nastale uslijed toga, odgovornost snosi sam korisnik usluge.Korisnik usluge, odnosno voditelj plovila mora posjedovati potrebnu dozvolu, nužnu za upravljanje plovilom na otvorenom moru, u koju je uključena dozvola za rad s radio-stanicom.

U slučaju kvara plovila ili brodske opreme, korisnik usluge je dužan odmah izvijestiti pružatelja usluge na jedan od telefona priloženih u dokumentima plovila.Pružatelj usluge se obvezuje ukloniti nastali kvar po primitku obavijesti. Ukoliko pružatelj usluge ukloni kvar u roku od 24 sata, korisnik usluge nema pravo na naknadu štete. Korisnik usluge se obvezuje izvijestiti nadležne organe i pružatelja usluge u slučaju nestanka plovila ili njegove opreme, ako je nemoguće upravljati plovilom, u slučaju oduzimanja, pljenidbe ili zabrane plovidbe od strane državnih organa ili trećih osoba. Ukoliko se korisnik usluge ne pridržava navedenih obveza, snosi punu odgovornost prema pružatelju usluge za sve posljedice. Korisnik usluge je dužan unaprijed prijaviti dolazak psa i za to snosi dodatan trošak čišćenja od EUR 50,00 što plaća na licu mjesta.

8. PRITUŽBE

U obzir će se uzeti samo pismeno dostavljene i obostrano potpisane pritužbe odmah pri povratku i predaji plovila.

9. ARBITRAŽA

Za sve eventualne sporne slučajeve koji se neće riješiti mirnim putem, mjerodavan je sud pružatelja usluge u Zadru.