Kontakt

Ivana Meštrovića 2 (Marina Tankerkomerc)
HR - 23000 Zadar
Croatia

E-mail:   info@sunturist-charter.hr

TEL:
+385 23 334 040
+385 23 305 680

FAX:
+385 23 305 915
+385 23 334 040

GSM:
+385 91 330 54 00

Podaci društva

Tvrtka: SUNTURIST CHARTER, iznajmljivanje plovila, turist servis, trgovina, društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv: SUNTURIST CHARTER, d.o.o.
Identifikacijski kod turističke agencije (IDK): HR-AB-23-060023240
Sjedište i adresa: Miroslava Krleže 3A, 23 000 Zadar
Osnovna djelatnost: iznajmljivanje plovila
Pravni oblik: pravna osoba
OIB: 30779032320
Matični broj (MB): 00467910
Matični broj subjekta (MBS): 060023240
Registarski sud: TRGOVAČKI SUD U ZADRU
Temeljni kapital: ( KN 18.000,00 uplaćen u cijelosti)
Godina osnivanja: 1997.
Žiro račun: 2407000-1100026938
IBAN: HR112407000-1100026938
Banka: OTP banka Hrvatska d.d. Zadar
Vlasnik: osnivači
Član uprave-direktor:
Izvršni direktor: nema